Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je ze zákona o vodovodech a kanalizacích samostatnou stavbou, která zahrnuje úsek podzemního potrubí spojující vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti a stokovou síť. Ze zákona musí mít svou přípojku každá budova, jsou povoleny jen některé výjimky.
Kanalizační přípojka by měla být vždy co nejkratší. Vedení je nutné kolmo k veřejné kanalizaci. Je dán její minimální spád a to 2%. Pokud by měla spád nad 30%, bylo by nutno její stavební návrh doložit hydraulickým výpočtem, aby mohl být návrh schválen.

Přípojky vodovodní i kanalizační

Vodovodní a kanalizační přípojka je součástí naší činnosti. Provádíme stavby, opravy a čištění vodovodů i kanalizací, a přípojek. Služby poskytujeme firmám i domácnostem.