Smutná historie boháčů

Z historických pramenů je dostatečně známo, že privilegované, bohaté a mocné vrstvy obyvatelstva se měly po celé věky mnohem hůř, než ty poddané, zotročené vrstvy obyvatelstva, ať už byly momentálně otroky, poddanými, nevolníky, nebo jen zaměstnanci ve fabrikách. Bylo to dáno tím, že bohatí měli vždy mnohem více starostí, Není totiž jednoduché, udržet dosažené společenské postavení, případně ho ještě zvýšit. Není snadné pořád udržovat kontakty na správných místech, aby člověk rozmnožoval bohatství. Nese to sebou stres a spoustu promarněného času. A taky například problémy s erekcí, kterými chudí odjakživa trpívali mnohem méně, než bohatí.

Náprava společenských nerovností

Teprve vyspělá kapitalistická společnost dokázala vybudováním globalizované konzumní společnosti dostatečně i chudáky zapojit do procesu, v němž i oni mají stále víc starostí, jsou ve stále větším stresu a proto i oni stále častěji trpí poruchami ztopoření. Tím byla odstraněna jedna z dávných společenských nerovností. Zaplaťpánbůh!