Soužití dvou, či více lidí

To, čemu se dnes říká partnerské horoskopy, je přirozeně disciplína, stará snad jako lidstvo samo. Nebo alespoň stará tak, jak dlouho se vyskytuje astrologie a jak dlouho žijí lidé v určitých svazcích. Postupem doby se, samozřejmě, podle potřeby, měnilo i zaměření takto koncipovaných předpovědí pro lidi, sdílející společnou domácnost a často i lože.

Mono a polygamie

V monogamních společnostech to bylo vždy vcelku jednoduché, protože srovnání dvou astrologických výhledů je docela jednoduché. Horší to bylo ve společnostech polygamních. I když zase jak pro koho. Pokud se muž stal majitelem několika žen, o které se staral, pak bylo poněkud složitější zesouladit veškeré dostupné astrologické informace. Zase na druhou stranu muž byl, a často ještě je, hlavním rozhodovacím článkem takové domácnosti a proto nezáleží tolik na předpovědích pro jednotlivé ženy. Jejich výsledky mohou být pouze nápomocny hlavě domácnosti v rozhodování.