Věřit, ale prověřovat

Zdá se to až k neuvěření, co se člověku může stát, když si do domu přivede nezodpovědného podnájemníka. Namísto utrženého nájmu může nejen splakat nad ušlým výdělkem, ale dokonce se dostat do dluhů při řešení vzniklých škod. Proto byste svým následujícím příběhem ráda varovala všechny nájemce, aby si své podnájemníky pečlivě vybírali a namísto důvěry je pečlivě prověřovali a průběžně při užívání bydlení kontrolovali. Kdybyste s tím totiž Vy začala včas, nemusela byste hradit statisícové škody na zničeném majetku a nezaplacených účtech za energie.

Lidé nejsou jen poctiví

Jenže Vy patříte k lidem vstřícným a vlídným, kteří se ke každému chovají uctivě a ani ve snu by Vás nenapadlo, abyste někoho zbytečně podezřívala. A to byla ta zásadní chyba. Svého podnájemníka, kterého jste nechala, aby si své účty za energie spravoval sám, jste měla kontrolovat. Časem Vám totiž přestal chodit na účet smluvený nájem. A když se to opakovalo i další měsíc a nájemník neodpovídal na Vaše urgence, rozhodla jste se byt navštívit. Jaké bylo Vaše zděšení, když jste ho našla prázdný, bez původního nábytku a s poničeným vybavením tak, že byla nezbytná kompletní rekonstrukce bytu.